عسل درمانی با ساکارز زیر 1 درصد یک کیلویی

تومان۴۸۰.۰۰۰
عسل طبیعی درمانی باساکارز زیر 1 درصد ساکرز زیر 1 درصد کیفیت بی نظیر قیمت بسیار مناسب عودت مبلغ در

عسل طبیعی حلبی

تومان۵.۰۰۰.۰۰۰
عسل طبیعی درمانخانه حلبی قابل ذکر هست وزن حلب ها بین 25 الی 28 کیلو بوده و به صورت رندوم